Meldplicht registratie persoonsgegevens slecht nageleefd
ANP 15/05/2003

DEN HAAG, 15 mei 2003 - Tientallen gemeentes en andere overheidsinstanties, een groot aantal ziekenhuizen, veel verzekeraars en arbodiensten overtreden de Wet op de bescherming van pesoonsgegevens. Zij negeren de meldplicht die de wet oplegt aan instanties die persoonsgegevens verwerken.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het College bescherming persoonsgegevens. Tot de overtreders behoren het ministerie van Justitie, het Nederlands Politie Instituut en de Raad van hoofdcommissarissen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld. Het college wijst erop dat het negeren van de meldplicht een strafbaar feit is. Er staat een boete op van maximaal 4500 euro. Het college voerde in januari een eerste analyse uit van de meldingen. Daar kwam uit dat veel bedrijven en organisaties de meldplicht negeerden. Het CBP deed toen een oproep de wet na te leven.

In april volgde een tweede analyse. Maar nog steeds blijkt het slecht gesteld met de naleving van de meldplicht. Het CBP heeft opnieuw opgeroepen de wet na te leven en beraadt zich nu over de vraag in welke sectoren controles plaats gaan vinden. (ANP)