Wie mag vragen om identificatie
Telegraaf 28/10/2004

De identificatieplicht geldt voor het kunnen tonen van een identiteitsbewijs, niet voor het dragen ervan. In feite komt het op hetzelfde neer, want iemand die het niet bij zich heeft kan het ook niet laten zien en loopt dus het risico op een boete van ten hoogste 2250 euro.

Onder identiteitsbewijs wordt verstaan een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
De politie en toezichthouders, een boswachter of een milieu-inspecteur, kunnen identificatie eisen maar alleen als dat nodig is om hun werk goed te kunnen doen.
Een agent bijvoorbeeld bij een dreigend relletje of om een bekeuring te kunnen uitschrijven, een boswachter alleen bij iemand die planten of dieren steelt uit een natuurgebied.
Een beveiliger in bijvoorbeeld een supermarkt mag weer geen identiteitsbewijs eisen, want die is geen toezichthouder zoals hier is bedoeld.
Hij mag er wel naar vragen en iemand die niet meewerkt de toegang tot de supermarkt weigeren.